KERKBERICHT NR. 4 2016

KERKBERICHTEN UTRECHT GEMEENSCHAP WLADIMIRSKAJA

NUMMER 04 – OKTOBER T/M DECEMBER 2016

wladje

R.K. Gemeenschap van de Byzantijnse ritus te Utrecht, toegewijd aan de Icoon van de Moeder Gods van Wladimir

Overzicht van komende vieringen in de

H. Johannes de Doper – H. Bernarduskerk, Oranje Nassaulaan 2, 3523 VR Utrecht

Let op: Nieuw liturgie adres!

Zondag 16 oktober : Zondag van de Heilige Vaders van het 7e Concilie, (5e toon) is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.

Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

Het 7e algemene Concilie werd in Nicea, vlak bij Constantinopel, gehouden in het jaar 787. Het was na de grote iconenstrijd, het iconoclasme, waarbij op last van de Byzantijnse Keizers alle iconen en mozaïeken met icoon-afbeeldingen vernietigd waren. Intussen werd het maken en vereren van iconen door de byzantijnse overheid weer toegestaan. Het concilie dat ook met instemming van de paus van Rome gehouden werd, bevestigde de waarde van de verering van iconen. Wij mensen hebben immers de icoon ( icoon betekent: beeld ) van God bij uitstek ontvangen omdat God in Jezus Christus mens is geworden.

Zondag 20 november : 27e Zondag na Pinksteren, (2e toon) is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.

Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

In de evangelielezing horen we hoe Jezus een vrouw geneest die al 18 jaar lang kromgebogen was en zich niet kon oprichten. Een demon bezielde haar. Dit doet denken aan het lied van Ramses Shaffy: ‘Hoog, Sammy, kijk omhoog Sammy, er is iemand die van je houdt’.

De Verrezen Christus richt ons mensen op uit alles wat ons neerdrukt. Daarom ligt elke zondag de Verrijzenisicoon op de analoy voor ons in het midden van de kerk ter verering. We zien daar hoe de opgestane Christus Adam en Eva opricht uit het graf.

Zondag 18 december : Zondag voor Kerst, (6e toon) is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.

Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

Op deze zondag voor Kerstmis vermeldt de evangelist Matteüs de lijst van namen van de voorouders van Jezus. Het zijn drie maal veertien geslachten. Het getal veertien is een cijfercode voor het woord David. De medeklinkers hebben volgens hun rangschikking in het Hebreeuwse alfabet namelijk 14 letters. Jezus is als het ware de super David, David in de derde macht. De joodse verwachting van een ideale leider die recht en vrede zal schenken wordt in Jezus vervuld.

Op deze zondag is er voorafgaand aan de liturgie de wijding van iconen.

Maandag 26 december: 2e Kerstdag (Synaxis van de Moeder Gods) is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie

Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

Synaxis betekent liturgische samenkomst en is de aanduiding van de vieringen die daags na een groot feest gehouden worden. Dan wordt er altijd een belangrijk figuur van dat grote feest speciaal belicht. Voor Kerstmis is dat de Moeder Gods. Door haar is Christus ter wereld gekomen. Zij schenkt haar Zoon aan ons allen als onze Verlosser. Daarom wordt zij op deze tweede kerstdag bijzonder geëerd.

Dankbare terugblik op de eerste viering in de Johannes Bernarduskerk.

Op zondag 21 augustus mochten wij voor de eerste keer onze viering houden in de Johannes Bernarduskerk. Tevoren hadden we grote medewerking gekregen van de geloofsgemeenschap daar om de benodigdheden voor onze vieringen goed op te bergen, en is er een fraaie verhoging gemaakt waardoor de priester het altaar goed kan bereiken. We waren verrast dat zoveel parochianen van de JOB met intense aandacht de viering hebben meegemaakt. Er waren totaal 78 mensen! We hopen dat zij in onze vieringen blijven komen. We hoorden na afloop van verschillende onder hen hoezeer ze er van onder de indruk waren gekomen. We waren na drie jaar vieren in de ruimte St. Antoniuskerk natuurlijk verwend met de prachtige akoestiek aldaar. Maar onze koorzangers zeiden na afloop dat het in deze kerk ook heel fijn zingen was. Het was een zeer vochtig warme dag, met hevige plensbuien. In het vervolg kan er in de kerkruimte ook een ventilator aangeschakeld worden, zodat het minder klam aanvoelt. Ook kunnen we in het vervolg ook koffie drinken in een zaal met tafels en stoelen die op de hal uitkomt, Achter de kerk is trouwens voldoende parkeergelegenheid. Op donderdagavond 8 september zal Vader Paul in de JOB-ruimte een inleiding verzorgen over Byzantijnse Liturgie. Daardoor zullen de kerkgangers van de JOB onze vieringen voortaan nog beter kunnen volgen.

Icoonwijding op zondag 18 december

We beginnen de liturgie op zondag 18 december met de wijding van iconen. Ieder die een of meer iconen wil laten wijden wordt verzocht om minstens 20 minuten voor de aanvang van de viering deze iconen te geven aan de acoliet. Zodat ze een mooie plaats kunnen krijgen.

Bestuursleden gevraagd!

Een verdeling van functies binnen het bestuur behoort tot de mogelijkheden! Belangstelling? Neem contact op met een van onze bestuursleden.

Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom

op rekening NL13 INGB 0004 5829 39

t.n.v. Gemeenschap Wladimirskaja te Montfoort

KERKBERICHT NR 3 – 2016

KERKBERICHTEN NUMMER 03– JULI T/M SEPTEMBER 2016

wladje

 UTRECHT GEMEENSCHAP WLADIMIRSKAJA

 

R.K. Gemeenschap van de Byzantijnse ritus te Utrecht,
toegewijd aan de Icoon van de Moeder Gods van Wladimir

Overzicht van komende vieringen in de

H. Johannes de Doper – H. Bernarduskerk,

Oranje Nassaulaan 2, 3523 VR Utrecht

Let op: Nieuw liturgie adres!

IN DE MAAND JULI IS ER GEEN VIERING VAN DE GODDELIJKE LITURGIE !!

 

Zondag 21 augustus :

14e Zondag na Pinksteren -Goddelijke Liturgie (3e toon)

is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.

Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

Lezingen: 2 Kor. 1, 21-2,4 en Matteus 22, 2-14

In het evangelie vertelt Jezus de parabel van het grote gastmaal waar de eerstgenodigden bij wegblijven, maar waar jan en alleman vanaf de kruispunten der wegen wel op af komen. Toch blijkt er bij de gasten iemand te zijn die geen bruiloftskleed draagt. In de byzantijnse liturgie van de Grote en Heilige Week wordt gezongen: ”Uw bruiloftszaal, o Verlosser, zie ik versierd. Maar ik heb geen bruidskleed om daarin binnen te gaan. Maak weer stralend het gewaad van mijn ziel, Schenker van het licht en verlos mij”. Een van de monniken van de abdij van Chevetogne vertelde hoe hij als volledige buitenstaander toevallig in de abdij te gast was en dit lied hoorde. Hij besefte ineens: mijn leven is, net als in dit lied, een bruiloftszaal die mooi versierd is: ik heb alles wat mijn hartje begeert. Alleen mis ik mijn bruidskleed. Dat kleed is iets dat God alleen kan geven. Wij mensen kunnen alles dik voor mekaar hebben in ons leven, en toch missen we iets. Vanuit het besef van dat gemis kan God met zijn genade ons aannemen als zijn kind, en dat zal ons pas echt gelukkig maken.

Op donderdag 8 september geeft vader Paul Brenninkmeijer voor de parochianen van de Johannes – Bernarduskerk een lezing over de Byzantijnse Liturgie. Aanvang 20:00 uur.

U bent daar ook van harte welkom!

Zondag 18 september : Zondag na Kruisverheffing (1e toon)

is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.

Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

Lezingen: Gal. 2,16-21 en Markus 8,34 – 9.1

We zijn in de week na het grote feest van kruisverheffing. We vereren na de liturgie het kruis. De joodse schrijver Amos Oz schreef recent een boek met de titel ‘Judas’. Als je dit als christen leest besef je vol schaamte hoezeer de vervolging van joden door christenen, tot aan onze tijd toe, in strijd is met de boodschap van de kruisdood van Jezus. Het kruis is voor de joden het teken van onderdrukking geworden. In naam van het kruis hebben zij verschrikkelijk geleden. Misschien gaan wij als christenen nu, na twee millennia, pas goed beseffen dat het kruis van Jezus juist een einde wil maken aan alle vijandschap en geweld. Deze boodschap past helemaal in het kader van de Vredesweek, die nu gehouden wordt.

Penningmeester

In de vacature van penningmeester zijn wij sinds kort geslaagd. Met ingang van eind september zal de heer Fons van Bosbeek het penningmeesterschap van Fleur Knopper overnemen. George Bruinaars zal hem gaan inwerken. Hierbij danken wij Fleur voor haar werkzaamheden als penningmeester voor onze gemeenschap.

Bestuursleden gevraagd!

Om gezondheidsredenen stopt Joris Korst als bestuurslid van onze gemeenschap. Hij was het contactadres van onze gemeenschap en tevens de webmaster van onze website

Sophie van der Wees zal de rol, van webmaster overnemen, evenals het verzenden van de kerkberichten.

Een verdeling van functies binnen het bestuur behoort tot de mogelijkheden!

Belangstelling? Neem contact op met een van onze bestuursleden.

Overlijden Fons Croes

Vele jaren heeft hij bij ons gezongen. Ook is hij lang zanger geweest bij het Utrechts Byzantijns Koor.

.

Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom op rekening

NL13 INGB 0004 5829 39  t.n.v. Gemeenschap Wladimirskaja te Montfoort

Onze website kunt u vinden op:

http://byzantijnsekapelutrecht.nl/

Contactpersoon (in geval van ziekte of behoefte aan contact):

George Bruinaars (tel. 010-4740824 – email: glbruinaars@hetnet.nl)

Via de link http://www.pokrof.nl/brief-uit-nunhem, kunt u de brief uit Nunhem lezen.

KERKBERICHT NR 2 – 2016

wladjeKERKBERICHTEN UTRECHT GEMEENSCHAP WLADIMIRSKAJA

R.K. Gemeenschap van de Byzantijnse ritus te Utrecht,
toegewijd aan de Icoon van de Moeder Gods van Wladimir

NUMMER 02– APRIL T/M JUNI 2016

 

Overzicht van komende vieringen in de Antoniuskerk,

Kanaalstraat 200, Utrecht.

Христос Воскрес!

Christus is verrezen!

WIJ WENSEN U EEN ZALIG PAASFEEST!

Zaailingen van de muur”

  Harrij Sterenberg schreef een aangrijpend boek (indagboekvorm) over zaailingzijn sabbatical van 3 maanden in Rusland,( juli t/m september 2013) waarvan 2 maanden in eenRussisch-orthodox klooster in Moermansk.

Prijs EUR 22,– incl. EUR 4,– verzend- en verpakkingskosten, binnenNederland.

Bankrekening NL05 INGB 00055635 59t.n.v. Stichting Pokrof te Vlaardingen.Vermeld wel uw adresgegevens!

Besteladres:George Bruinaars, Elzendreef 68, 3137 CD Vlaardingen

Email: glbruinaars@pokrof.nl

Zondag 17 april : Goddelijke Liturgie (3e toon)

is er om 10:30 uur in de Antoniuskerk de Goddelijke Liturgie.

Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

Vierde zondag van Pasen

Het evangelie van Johannes 5.1-13 vertelt over de genezing van een verlamde. Daarom heet deze zondag de zondag van de verlamde man. In het kondakion wordt gezongen: Door mijn zonden en ongerechtigheden ben ik geheel verlamd, o Heer. Richt mij op door uw goddelijke hulp. Wij kunnen ons als mensen, levend in deze complexe maatschappij vaak machteloos voelen. Wat kunnen we op ons eentje uitrichten tegen de opwarming van de aarde, met alle kwalijke gevolgen voor het leefmilieu. Hoe kan er voor onze kinderen nog een leefbare wereld blijven? Paus Franciscus schrijft hierover in zijn encycliek: Laudate Si. De paus roept op tot een nieuwe spiritualiteit, waar wij als christenen uit mogen leven. De Verrezen Christus wil ook ons oprichten uit die verlammende machteloosheid. Daardoor kunnen we eenvoudig leven en gelukkig zijn met datgene dat voor ons voorhanden is, hoeven we niet altijd mee te gaan in de jacht naar meer consumptie, en kunnen we delen met mensen die het veel minder hebben dan wijzelf.

Zondag 15 mei: Pinksteren

is er om 10:30 uur in de Antoniuskerk de Goddelijke Liturgie.

Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

In de lezing uit het boek van de Handelingen horen we over de nederdaling van de heilige Geest over de apostelen. Daaruit blijkt dat de Heilige Geest hen uit de beslotenheid in beweging brengt. Een beweging die de wijde wereld ingaat, en uiteindelijk in het verhaal van het talenwonder mensen van over de hele wereld bereikt. Op de icoon van de nederdaling van de H. Geest is dan ook onder in de icoon een gekroonde grijsaard geschilderd die de wereld ( in het Grieks kosmos ) voorstelt. Deze kosmos-figuur heeft een witte doek in de hand waarop twaalf boekrollen geschilderd zijn: via de apostelen en evangelisten bereikt de blijde boodschap van hoop en liefde in de wereld, ook buiten de zichtbare kerk. Dat moet ons van de ene kant tot missionaire mensen maken, die de vreugde van het evangelie uitdragen en van de andere kant zal het ons als christenen bemoedigen. Want er is meer ontvankelijkheid voor deze boodschap dan wij vaak denken.

.

Zondag 19 juni: Goddelijke Liturgie (4e toon) –Onze laatste viering in de Antoniuskerk!

is er om 10:30 uur in de Antoniuskerk de Goddelijke Liturgie.

Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

Het evangelie van Matteüs 8. 28 – 34 vertelt over de uitdrijving van duivels uit twee bezetenen. Het maakt ons ervan bewust dat er ook in de wereld waarin wij leven veel kwalijke obsessies zijn. Is onze maatschappij niet enorm prestatiegericht? En wordt de waarde van een mensenleven niet veel te vaak afgemeten aan het productieve of financiële nut dat iemand voor de samenleving heeft? Mensen met een handicap, dementen, kinderen met het symptoom van down: is er straks nog plaats voor hen in onze samenleving?

Op deze zondag vieren wij ons parochiefeest. We houden na afloop van de liturgie een litaniegebed ( moleben ) ter ere van de Moeder Gods, staande voor de icoon van de Moeder Gods van Wladimir, waaraan onze Utrechtse byzantijnse gemeenschap is toegewijd.

Bij de koffie is er iets lekkers!

In de maand juli is er geen viering in Utrecht

Nieuw liturgie adres!

Wij zijn erg blij u te melden dat wij erin zijn geslaagd om met ingang van 21 augustus a.s. onze vieringen voort te zetten in de

Johannes – Bernarduskerk, Oranje Nassaulaan 2,

3523 VR te Utrecht – (Hoograven)

De eerste contacten werden namens onze gemeenschap gelegd door vader Paul en Dorine Sweere. In een 2e gesprek werden de zakelijke kanten in een prettige sfeer besproken.

Een speciaal woord van dank aan diaken Piet van Kleinwee, van de Johannes Bernarduskerk, tevens oud-bestuurslid van onze byzantijnse gemeenschap, die als intermediair de contacten heeft gelegd.

Ook zijn wij dank verschuldigd aan de locatieraad van de Antoniuskerk. Jarenlang hebben wij op een heel plezierige wijze samengewerkt om onze vieringen mogelijk te maken.

Het bestuur zoekt nog wel een vrijwilliger om de functie van koster op zicht te nemen.

Een 2e optie zou de Jozefkerk geweest zijn, maar gezien de hoge kosten was dit voor onze gemeenschap niet haalbaar.

Penningmeester

Met ingang van augustus zal onze penningmeester, Fleur Knopper, haar functie als penningmeesterschap neerleggen.

Wij zijn daarom opzoek naar een nieuwe (onbezoldigde) penningmeester.

Het bezit van een pc, printer, boekhoudkundige kennis, ervaring met Excel en internet – bankieren is wel noodzakelijk.

Voor meer informatie over de functie van penningmeester kunt u contact opnemen met

George Bruinaars (glbruinaars@hetnet.nl)

Onze website kunt u vinden op:

http://byzantijnsekapelutrecht.nl/

Byzantijns Netwerk Nederland

Via de link www.byzantijnsnetwerknederland.nl en vervolgens de knop “agenda met vieringen” vindt u een overzicht van alle katholieke Byzantijnse vieringen in Nederland en België.

 Contactpersoon

(in geval van ziekte of behoefte aan contact):
George Bruinaars (tel. 010-4740824 – email: glbruinaars@hetnet.nl)
Via de link http://www.pokrof.nl/brief-uit-nunhem, kunt u de brief uit Nunhem lezen.

Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom op rekening  NL13 INGB 0004 5829 3
t.n.v. Gemeenschap Wladimirskaja te Montfoort

KERKBERICHT NR 1 – 2016

wladje

KERKBERICHTEN UTRECHT GEMEENSCHAP WLADIMIRSKAJA
NUMMER 01– JANUARI T/M MAART 2016

R.K. Gemeenschap van de Byzantijnse ritus te Utrecht,
toegewijd aan de Icoon van de Moeder Gods van Wladimir

 

Lambert Moll ernstig ziek

Enkele dagen geleden bereikte ons het bericht dat onze lector Lambert Moll ernstig ziek is.Lambert (onlangs 60 jaar geworden) heeft een ernstige niet behandelbare vorm van slokdarmkanker met uitzaaiingen in hals en lever.

 Als je naar Lambert wil reageren dan graag per post, omdat bellen en mailen te belastend voor hem is. Zijn adres: L. Moll, Maliesingel 63, 3581 BS  Utrecht.

 Laten we voor hem bidden.

George Bruinaars, voorzitter

Overzicht van komende vieringen in de Antoniuskerk,

Kanaalstraat 200, Utrecht.

Woensdag 6 januari : Goddelijke Liturgie en waterwijding

om 10:30 uur in de Antoniuskerk

Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

Doop van onze Heer Jezus Christus

Dit belangrijke feest in de byzantijnse traditie heet eigenlijk Theofanie. Letterlijk is dit: het verschijnen van God. In Jezus is God verschenen. En wel de Drie-ene God: Vader, Zoon en Heilige Geest. De christenen van de eerste eeuwen kenden nog geen Kerstfeest, dat is pas in de vierde eeuw ontstaan. In de tweede eeuw is in Egypte het feest van de God van de Nijl gekerstend, dat op 6 januari gevierd werd. In plaats van de rivier de Nijl dacht men aan de rivier de Jordaan, waarin Jezus door Johannes de Doper gedoopt was. Bij dit feest wordt aan het einde van de goddelijke liturgie het water gewijd, waarmee alle gelovigen besprenkeld worden al;s herinnering aan onze doop.

Zondag 17 januari:

is er om 10:30 uur in de Antoniuskerk de Goddelijke Liturgie.

Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

Zondag van de Farizeeër en de tollenaar.

Als voorbereiding op de komende grote Vasten wil de liturgie ons in de juiste gesteltenis brengen. Net als de tollenaar uit het evangelieverhaal mogen wij ons van onze zondigheid bewust worden, niet om er alleen maar somber van te worden, maar om daardoor des te meer open te staan voor Gods liefdevolle barmhartigheid en vergeving. We moeten daarvoor wel de trots van de Farizeeër in onszelf loslaten: Dat is het zo vol zijn van je eigen voortreffelijkheid, dat je gaat neerzien op andere mensen die het het er in onze ogen niet zo goed van afbrengen.

Zondag 21 februari: Goddelijke Liturgie

is er om 10:30 uur in de Antoniuskerk de Goddelijke Liturgie.

Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

Tweede Zondag van de Vasten

Vandaag herdenkt de byzantijnse traditie de Heilige Gregorius van Palamas. Hij was aartsbisschop van Thessaloniki en stierf in het jaar 1359. Door hem is de mystieke beleving van het geloof binnen de orthodoxie versterkt en verantwoord. Hoewel wij mensen het wezen van God niet kunnen ervaren, kunnen wij wel innerlijk geraakt worden door het goddelijk licht, door

de ‘energieën’ die van God uitgaan. Zo hebben de apostelen Petrus, Johannes en Jacobus het licht van God mogen aanschouwen toen zij op de berg Tabor de heerlijkheid van Jezus zagen. Een christen zal voor alles een mens van gebed zijn. De vastentijd is bij uitstek een tijd om ons gebedsleven te verdiepen.

Aansluitend houden wij in de koffiekamer onze jaarvergadering. Vader Paul zal ook zijn foto’s tonen van zijn reis naar Macedonië.

Vrijdag 4 maart: Liturgie van de Voorafgewijde Gaven (onder voorbehoud)

Aanvang 15:00 uur in de Antoniuskerk

Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

De vespers met het ontvangen van de communie ( de voorafgewijde gaven ) is een biddend opgaan naar God. Zoals Mozes de berg opging. En zoals de berg volgens het boek Exodus daarbij in wolken gehuld was, zo wordt er uitvoerig met wierook gezwaaid. En zoals Mozes de berg afdaalde met de stenen tafelen van de tien geboden, zo brengt de priester de geconsacreerde gaven de kerk in, die de gelovigen in grote eerbied ontvangen.

Zondag 20 maart: Goddelijke Liturgie

is er om 10:30 uur in de Antoniuskerk de Goddelijke Liturgie.

Celebrant: Vader Harrij Sterenberg

Palmzondag, ook wel Wilgenzondag genoemd.

Bij het begin van de liturgie worden wilgentakken gezegend en uitgedeeld. In Rusland waren vanouds geen palmtakken voorhanden. De wilgentakken doen ons denken aan de ontluikende lente, en aan het naderend Paasfeest, als een feest van nieuw leven. Het nieuwe leven van Verrijzenis dat Jezus door zijn dood heen is geschonken en waar Hij ons in laat delen.

Maandag 28 maart: 2e Paasdag

is er om 10:30 uur in de Antoniuskerk de Goddelijke Liturgie.

Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

`Christus verrees uit de doden, door Zijn dood overwon Hij de dood, en leven schenkt Hij hen in het graf´. Met de Verrijzenis van Jezus uit de dood is er een totaal nieuwe werkelijkheid onze menselijke geschiedenis ingetreden. Vanaf nu is alles anders: er is altijd hoop bij alle uitzichtloosheid. Ondanks alle menselijke misère blijft er de vreugde waarmee wij elkaar in deze Paastijd mogen begroeten: ‘Christus is Verrezen!’, en als antwoord: ‘Ja, waarlijk verrezen!’.

Sluiting Antoniuskerk !

Van de voorzitter van de locatieraad Antoniuskerk hebben wij bericht ontvangen dat wij tenminste tot 1 juli 2016 onze vieringen van de Goddelijke Liturgie kunnen voortzetten in de Antoniuskerk.

De locatieraad is wederom druk aan het onderhandelen met Pastoor Ton Huitink en de projectleider, zij hebben goede hoop voor de toekomst.

Het bestuur

wenst u een

Zalig Kerstfeest

en een

Zalig Nieuwjaar

Onze vernieuwde website kunt u vinden op:

http://byzantijnsekapelutrecht.nl/

Contactpersoon (in geval van ziekte of behoefte aan contact):

George Bruinaars (tel. 010-4740824 – email: glbruinaars@hetnet.nl)

Via de link http://www.pokrof.nl/brief-uit-nunhem, kunt u de brief uit Nunhem lezen.

Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom op rekening NL13INGB0004582939

t.n.v. Gemeenschap Wladimirskaja Montfoort