Interessante sites

Landelijke instelling POKROF

Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord

Vensters op Katholiek Geloven

Raad van Kerken in Nederland

Website van Paul Brenninkmeijer

Tijdschrift van Eikonikon

RK activiteiten

Relevant is voorts de website van het klooster van Chevetogne  . Via deze website en via de app Mixlr/Chevetogne kunt u de byzantijnse getijdediensten en alle Goddelijkse Liturgieën vanuit dit klooster live beluisteren.

De kerk waar wij te gast zijn: Johannes-Bernardus