Nieuwsberichten

Overlijdensbericht

Op 15 juni 2017 is, op 83-jarige leeftijd, Broeder Samuel overleden. Broeder Samuel woonde in Sexbierum (Fr.) in zijn eigen klooster, het klooster van de Heilige Engelen. Broeder Samuel bezocht regelmatig onze viering van de Goddelijke Liturgie in Utrecht. Er is door onze gemeenschap een Byzantijnse uitvaartdienst voor hem gehouden in Sexbierum. Eeuwige gedachtenis!

(geplaatst: augustus 2017)

 

Uitnodiging  Jubileum Wladimirskaja en Landelijke Pokrofdag
15 oktober 2017

De Utrechtse gemeenschap toegewijd aan de Icoon van de Moeder Gods van Vladimir viert 15 oktober a.s. haar 60-jarig bestaan. Tevens wordt die dag de Landelijke Dag van de Pokrofgemeenschappen gehouden.
U bent van harte welkom.
De dag begint om 10.30 uur met de viering van de Goddelijke Liturgie in de H. Johannes de Doper – H. Bernarduskerk, Oranje Nassaulaan 2, 3523 VR te Utrecht. Hoofdcelebrant is Vader Paul Brenninkmeijer.
Daarna de lunch in het vlak achter de kerk gelegen verzorgingscentrum Nieuw Plettenburg.

Het koor o.l.v. Gerard van Kalken zal bestaan uit zangers van de gemeenschappen. Gezongen wordt uit de partituur van de nieuwe Van den Hombergh. Afwijkende gezangen worden op tijd via de secretarissen toegezonden. De bijdrage voor de lunch – 5 euro – wordt aan tafel opgehaald.

U kunt zich opgeven via onderstaande opgavestrook. U doet ons een plezier door dit zo spoedig mogelijk te doen.
Informatie over de locatie van de kerk en parkeren vindt u op deze website onder de knop “Bereikbaarheid”.

In de hoop u op 15 oktober te mogen begroeten,
verblijft met hoogachting en hartelijke groet,

Bestuur Wladimirskaja

 

Opgaveformulier 

Ondergetekende(n)

Naam    ………..……………………………………………

Adres    ……………………………………………………………

Telefoon ………………………… e-mailadres  ….………………………………..

zal/zullen deelnemen aan de jubileumviering/Landelijke Dag op 15 oktober 2017 in Utrecht

met … personen.

Voor zangers die koorlid zijn bij één van de gemeenschappen:
Ik/we zing(en) 15 okt. mee als       ……. ……………………..….. (graag stem invullen)

Eventuele dieetwensen      …………………………………………….

Opgeven graag zo spoedig mogelijk door deze strook ingevuld per e-mail op te sturen naar:    wladimirskajautrecht@gmail.com
of per post naar: Dorine Sweere, G. van Walenborchstraat 58,  3515BV Utrecht.
U kunt evt. ook bellen naar nummer 030-2731102

 

 

————————————————————————————————————–

Overlijdensbericht

Het bestuur ontving het bericht dat in Breda op 1 maart jl. Jos de Greef is overleden. Hij werd 81 jaar. Jos was oud-koorlid. Er is in besloten kring afscheid genomen van Jos.

(plaatsing 8-3-1017)

_______________________________________________________________________________

Overlijdensbericht

Op 14 februari jl. overleed mevr. Elly Machielsen. Zij was zeer betrokken bij onze gemeenschap; haar echtgenoot Jan Machielsen was oud-bestuurslid en secretaris van Wladimirskaja. Eeuwige gedachtenis!
De (Latijnse) uitvaartdienst vindt plaats op 21 februari, 10.30 uur, in de Mariakerk, Pastoor Boelenslaan 11, in De Meern. Aansluitend is er op de begraafplaats aldaar een Litia, waarmee we Elly naar haar laatste rustplaats begeleiden.

(plaatsing 16-02-2017)

___________________________________________________________________________________

Overlijdensbericht

Maandag 30 januari jl. overleed, na een lang ziekbed, Joris Korst. Hij was een gewaardeerd lid van onze gemeenschap en oud-bestuurslid van Wladimirskaja.
Eeuwige gedachtenis!
De Byzantijnse begrafenisdienst (Otpevánije) vindt plaats op 3 februari, 14.30 uur,  in de H. Nicolaaskerk in Nieuwegein, Utrechtsestraatweg 8.  Aansluitend is de crematieplechtigheid om 16.30 uur in crematorium Domstede, Proostwetering 8 te Utrecht.

(plaatsing 1-2-2017)

___________________________________________________________________________________

VOORAANKONDIGING POKROF-DAG 

De Landelijke Dag van de Pokrofgemeenschappen wordt dit jaar gehouden in Utrecht op 15 oktober 2017.
Tevens wordt op deze dag het 60-jarige bestaan van de Utrechtse gemeenschap Wladimirskaja gevierd.
De Goddelijke Liturgie zal plaatsvinden in de H. Johannes de Doper – H. Bernarduskerk aan de Oranje Nassaulaan 2 te Utrecht. De lunch wordt gebruikt in het ernaast gelegen verzorgingscentrum.
Een officiële uitnodiging volgt nog. Legt u deze datum vast!

(plaatsing: 22-1-2017)

____________________________________________________________________________________

UITNODIGING  van
Gemeenschap van de Alheilige Moeder Gods Gruzinskaja
POKROFDAG 2016

Aan de leden der gemeenschappen aangesloten bij de Landelijk Instelling Pokrof en belangstellenden.
Bij dezen wordt u van harte uitgenodigd de Pokrofdag 2016 mee te vieren op 2 oktober 2016. De viering vindt plaats op Eikenburg, Aalsterweg 289, 5644 RE Eindhoven.

Het rooster van die dag is als volgt:
11.00 uur Ontvangst in de Oase
11.30 uur Goddelijke Liturgie in de kapel
14.00 uur Lunch in de Oase, gevolgd door een samenzijn ( met een glaasje )
15.30 uur Sluiting
Wij mogen ons verheugen op de aanwezigheid van Mgr. Dr. J.H.J. van den Hende, bisschop referent.

Enkele opmerkingen betreffende deze dag:
– Inschrijving is mogelijk via overmaking van € 5,00 eigen bijdrage p.p. op de    bankrekening van Gemeenschap Gruzinskaja o.v.v. uw naam, aantal aanmeldingen, e-mailadres en telefoonnummer.
– Gelieve op tijd aan te melden i.v.m. de voorbereidingen.
– Sluiting van de aanmeldingstermijn: 1 september 2016.
– Koorleden krijgen ruim op tijd een lijst met de te zingen liederen.
– Komt u met eigen vervoer via de A 67 of A2: gelieve vóór Eindhoven de N2 te nemen, afslag Stratum, richting centrum, na enkele honderden meters rechts de oprijlaan naar Eikenburg inrijden.

Met hartelijke groeten,
Het bestuur van de gemeenschap Gruzinskaja.

———————————————————————————————————————-

Harrij Sterenberg schreef een boek (in dagboekvorm) over zijn sabbatical van 3 maanden in Rusland, ( juli t/m september 2013) waarvan 2 maanden in een Russisch-orthodox klooster in Moermansk.

Zaailingen van de muur”

Prijs EUR 22,– incl. EUR 4,– verzend- en verpakkingskosten.

Bankrekening NL05 INGB 00055635 59zaailing

t.n.v. Stichting Pokrof te Vlaardingen

Vermeld wel uw adresgegevens!

Besteladres:

George Bruinaars

Elzendreef 68

3137 CD Vlaardingen

Email: glbruinaars@pokrof.nl