Jaarverslag

Hieronder vindt u het sociaal jaarverslag van 2019. Voor oudere jaarverslagen zie het Archief.

Sociaal jaarverslag 2019
RK Byzantijnse gemeenschap Wladimirskaja

Opnieuw is het achterliggende jaar, 2019, voor onze R.K. gemeenschap Wladimirskaja een jaar waarop we met vreugde mogen terug kijken.

In totaal vierden we 15 keer de Goddelijke Liturgie in Johannes de Doper-Bernarduskerk. Dit betrof tienmaal onze viering op de derde zondag van de maand, aangevuld met de speciale vieringen van Theofanie/Waterwijding (6 januari), Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag en Tweede Kerstdag. Tijdens de Grote Vasten vierden we, zoals gebruikelijk, de Basiliusliturgie en de viering van de voorafgewijde Gaven (5 april). In maart hielden we aansluitend aan de liturgie een Litia voor de overledenen van onze gemeenschap en in november was er een iconenwijding.
Gemiddeld genomen namen aan de vieringen zo’n 50-75 mensen deel, opnieuw een lichte stijging in aantal ten opzichte van vorig jaar. We verheugen ons op de trouwe vaste kern maar zijn ook blij met de nieuwe mensen die in 2019 onze Byzantijnse vieringen bijwoonden en waarvan er een aantal inmiddels ook vaste bezoekers zijn geworden. Zo groeit onze Byzantijnse Gemeenschap Wladimirskaja langzaam maar gestaag. Dit komt mede doordat de leden van onze gemeenschap een warme en open houding naar elkaar en naar nieuwe bezoekers hebben, een welkom tijdens de Goddelijke Liturgie maar ook een warm welkom bij het koffiedrinken nadien.

Op 13 juli is George Bruinaars als oblaat geïnstalleerd in Chevetogne. Wij feliciteren hem hier van harte mee. Ook felicitaties voor vader Paul die op 19 juli vierde dat hij 55 jaar geleden tot priester gewijd is.

Op 12 april werden wij opgeschrikt door het plotseling overlijden van Ruud de Vries, een bijzonder en zeer gewaardeerd lid van onze gemeenschap. We hebben hem op Goede Vrijdag ter grave gedragen. Eeuwige gedachtenis!
Vader Paul Brenninkmeijer celebreerde op zijn mooie dienende wijze alle vieringen van de Goddelijke Liturgie. Hermann Sleeuwenhoek was ook in 2019 onze ‘vaste’ acoliet. Hermann is steeds van onschatbare waarde voor ons, voor alle taken die hij vervult ten einde een goed voorbereide en prachtig aangeklede Goddelijke liturgie te kunnen vieren.

Henk Kanters was de vaste lezer in 2019. En nu ook officieel! Op 24 maart is hij in Rosmalen door Archimandriet vader Johan Meijer gewijd tot lezer in de Byzantijnse Liturgie. Tot zijn grote verrassing waren er veel leden van onze Byzantijnse Gemeenschap Wladimirskaja gekomen om getuige te zijn van deze bijzondere gebeurtenis.

Het koor maakte dit jaar een dirigentenwissel mee. Op 20 januari heeft Gerard van Kalken na 15 jaar het stokje overgedragen aan Dolf Bruinsma. Gelukkig zijn Gerard en Trix als koorleden gebleven en kan Gerard Dolf bij staan in de “Utrechtse manier” van het zingen tijdens de Goddelijke Liturgie. Bij zijn feestelijke afscheid als dirigent is Gerard, samen met Trix, een weekend Chevetogne aangeboden.
Het koor bestaat in 2019 uit 18 leden, waaronder 3 nieuwe koorleden. Per september zijn we naar 3 repetities per maand gegaan. Dit ook omdat we voor het koor “nieuwe stukken” willen instuderen zoals de Vespers en de Typica.

In 2019 volgde Henk Kanters een dirigentencursus. Na het behalen van zijn certificaat is hij de repetitor van ons koor. Nieuwe koorleden oefenen extra onder zijn begeleiding de “Homberg”.
Op 13 april was onze gemeenschap in Rotterdam uitgenodigd bij het Jubileum van Stichting Oecumenische Ontmoetingen Rotterdam. Het koor heeft toen op een mooie en ingetogen manier Vespers gezongen.

Op 10 november was de eerste parochiedag van de fuserende katholieke gemeenschappen in Utrecht. Ook wij waren daarbij als bijzondere geloofsgemeenschap uitgenodigd. Wij hebben ons als Byzantijnse Gemeenschap goed kunnen presenteren. Vader Paul was een van de concelebranten en we hadden een informatie-stand met prachtige Byzantijnse liturgische voorwerpen. In de middag gaf vader Paul een druk bezochte lezing over iconen en de Byzantijnse liturgie; en het koor Stanem Dobre bracht een aantal prachtige gezangen ten gehore.

Dit jaar werd twee keer een bijeenkomst van het platvorm Interculturele Kerken Utrecht bezocht. Een keer ging het over het betrekken van jongeren bij het geloof, de tweede keer woonden we de Goddelijke Liturgie van de Koptisch Orthodoxe Gemeenschap bij.

Na de Goddelijke Liturgie op zondag 17 februari heeft het bestuur een ledenvergadering belegd met de leden van onze gemeenschap.
Het bestuur van Wladimirskaja heeft in 2019 vijfmaal vergaderd.
Verder woonde een bestuurslid de twee halfjaarlijkse ledenvergaderingen van Pokrof bij. Tenslotte nam vader Paul deel aan het landelijke overleg van celebranten in de byzantijnse ritus.

In september gaf George Bruinaars aan zich te willen terug trekken als penningmeester. Tot onze blijdschap hebben we Albert Mennes bereid gevonden om per 1-1-2020 deze taak over te nemen. Fons van Bosbeek heeft in het bestuur aangegeven dat hij opteert voor een 2 e termijn als voorzitter. Het bestuur neemt dit met beide handen aan. Het bestuur wordt ondersteund door Hans Webbers als webmaster. Marga Dickhoff zorgt voor attenties voor zieken en jarigen en maakt haar speciale gerechten voor Pasen. Ook zorgt zij voor versnaperingen bij speciale vieringen. Sophie van der Wees zorgt voor attenties/kerstwensen voor alle kerkgangers met Kerstmis.

Wij blikken met veel dankbaarheid terug op 2019. Die dankbaarheid willen we uitspreken naar alle vrijwilligers die zich op zijn of haar wijze hebben ingezet om met onze gemeenschap de vieringen van de Goddelijke Liturgie mogelijk te maken. Ook de gemeenschap van de Johannes de Doper–Bernarduskerk bedanken we voor haar gastvrijheid en de goede samenwerking.

Het bestuur ziet uit naar een gezegend 2020!

Utrecht, 31 december 2019
Dorine Sweere,
secretaris

Kerkbericht

Kerkbericht

KERKBERICHT NR. 4-2020 Overzicht van komende vieringen in de H. Johannes de Doper - H. Bernarduskerk,Oranje Nassaulaan 2, 3523 VR Utrecht VANWEGE DE ONZEKERE ONTWIKKELING VAN DE CORONA-PANDEM...

Lees meer

Vieringen bijwonen

Vieringen bijwonen

Vieringen bijwonen U bent van harte welkom om onze vieringen bij te wonen, of om eens rustig een kijkje te komen nemen.Vanaf 10.15 uur kunt u binnenlopen in de kerk. De lector (lezer) is dan het De...

Lees meer

Nieuws, lief en leed

Nieuws, lief en leed

Nieuws       Terugblik 23 augustus Op 23 augustus jl. hadden we een zeer geslaagde bijeenkomst op het landgoed Rhijnauwen. Er waren 31 leden van onze gemeenschap aanwezig en ...

Lees meer

Archief

Archief

Archief In dit archief zijn documenten opgenomen van Overwegingen van Vader Paul Brenninkmeijer, van Kerkberichten en van Jaarverslagen van de gemeenschap Wladimirskaja. Voor oudere documenten kunt u...

Lees meer

Fotogalerij

Fotogalerij

Fotogalerij  In deze fotogalerij zijn foto's opgenomen van gebeurtenissen in onze Gemeenschap. Als u foto's in uw bezit hebt die naar u mening een plaats in het archief zouden verdienen, neem da...

Lees meer

Koorleden gevraagd

Koorleden gevraagd

Koorleden gevraagd De Wladimirskaja gemeenschap heeft een eigen koor, dat de voorgeschreven gezangen van alle vieringen zingt. In de Byzantijnse ritus neemt het koor een belangrijke, zelfs onmi...

Lees meer