Binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland vieren vele honderden gelovigen regelmatig de liturgie volgens de Byzantijnse ritus, zij verdiepen zich in de spiritualiteit van het Oosten of leggen zich speciaal toe op de Byzantijnse zang.

De “Gemeenschap toegewijd aan de Ikoon van de Moeder Gods van Wladimir” is een Utrechtse R.K. Gemeenschap van de Byzantijnse ritus. Onze gemeenschap wordt kortweg “Wladimirskaja” genoemd en wij vieren al vele decennia de Goddelijke Liturgie – deels in het kerk-Slavisch, deels in het Nederlands. Onze leden komen uit alle maatschappelijke geledingen van Utrecht en uit de wijde omgeving, verschillen onderling, maar wat ons verenigt en bindt is de liefde voor de Slavisch-Byzantijnse Liturgie en het daarin besloten geestelijk erfgoed.

Elke derde zondag van de maand (behalve in juli) vieren we de Goddelijke Liturgie in de St. Johannes-Bernarduskerk aan de Oranje-Nassaulaan 2 te Utrecht. Hierbij volgen we de Liturgie van de H. Johannes Chrysostomos en in de Vastentijd meestal van de H. Basilius. De aanvang is 10.30 uur.

Daarnaast zijn er door het jaar heen nog vijf à zes bijzondere vieringen: op feestdagen zoals de Doop des Heren/Waterwijding (6 januari), Tweede Paasdag, Tweede Kerstdag, en Ontslaping van de Moeder Gods (15 augustus).  In tijd van de Grote Vasten is er  een enkele keer de Liturgie van de Voorafgewijde Gaven tijdens een Vesperdienst.

Soms gaat aan de Goddelijke Liturgie een korte viering vooraf, of sluit direct daarop aan, zoals bijv. een viering van de iconenwijding of van een litia, een gedachtenis aan overledenen. (Op de pagina Kerkberichten staat precies vermeld wanneer welke vieringen worden gehouden).
Celebrant bij onze vieringen is meestal vader Paul Brenninkmeijer, emeritus-priester van het aartsbisdom Utrecht.

“Wladimirskaja” heeft een eigen koor, dat alle gezangen verzorgt bij onze vieringen van de Goddelijke Liturgie. Op verzoek zingt een klein deel van het koor, “Stanem Dobre” genaamd, gezangen bij bepaalde religieuze gelegenheden, zoals bijvoorbeeld een (Eucharistie-)viering in een verzorgingshuis of een uitvaartdienst. Voor meer informatie hierover zie de Contactpersonen in de rubriek Contact.

De gemeenschap Wladimirskaja maakt deel uit van de Landelijke Instelling Pokrof, de overkoepelende organisatie van de verschillende Byzantijnse Gemeenschappen in Nederland.