Opvallend is de rijke symboliek die veel gelovigen aanspreekt.
Door de symbolen wordt de gehele mens geraakt, en kan men geloven, niet alleen met het hoofd, maar juist ook met hart en ziel en met heel het lichaam. Alle zintuigen worden geraakt, mede door de geur van de wierook, de schoonheid van de iconen en de kleurige gewaden van de bedienaren.
Voorbeelden van deze symboliek zijn al gegeven in de beschrijving van de goddelijke liturgie in deze website. Daarnaast zijn er bijzondere feesten.

Op 6 januari bijvoorbeeld wordt de Doop van Christus gevierd. Daarbij wordt tot drie keer een kruis in een grote bak met water gedompeld. Het water wordt hiermee gezegend. Het betekent dat ook wij met Christus gedoopt zijn en met hem zullen verrijzen. De gelovigen worden met het gewijde water besprenkeld en drinken ervan.
Ook op andere gedenkdagen verrijken diepzinnige symbolen onze beleving.
De ervaring van de byzantijnse liturgie is het beleven van een Mysterie, dat zich actueel voltrekt, en waar men in deel heeft.