Liturgieadres: H. Johannes de Doper – H. Bernarduskerk
Oranje Nassaulaan 2, 3523 VR  Utrecht.

Voor het wijden van ikonen: neemt u svp vooraf contact op met vader Paul Brenninkmeijer.

Voor informatie over het koor kunt u bellen met dirigent Dolf Bruinsma, telefoon 06 42332077.

Bij behoefte aan contact, bijvoorbeeld in geval van ziekte, kunt u contact opnemen met Marga Dickhoff, telefoon  06 24260422.

Wilt u elk kwartaal de “Kerkberichten van de Gemeenschap Wladimirskaja” toegezonden krijgen, per post of per e-mail? Neem dan contact op met de secetaris, Dorine Sweere. 
Voor inhoudelijke vragen, of opmerkingen over, of voor het plaatsen van artikelen op onze website kunt u contact opnemen met de voorzitter Dorine Sweere .

 

Voor overige vragen over Gemeenschap Wladimirskaja, kunt u terecht bij een van de bestuursleden: 
Voorzitter a.i.: Dorine Sweere, G. van Walenborchstraat 58, 3515 BV Utrecht , telefoon 06 50431561.
Secretaris: Dorine Sweere, G. van Walenborchstraat 58, 3515 BV Utrecht, telefoon 06 50431561.

Penningmeester:  George Bruinaars,  Elzendreef 68, 3137 CD Vlaardingen, telefoon 010-4740824.
Bestuurslid:   John Sloot

Adviseur: Vader Paul Brenninkmeijer, telefoon 030-2626442. 

Voor vragen over de Slavisch-Byzantijnse gezangen die het kleine koor Stanem Dobre (bestaande uit zangers van Wladimirskaja) kan verzorgen bij bepaalde liturgische vieringen, gelieve contact op te nemen met Wim Zwanikken, telefoon 030-2313530.