De Gemeenschap Waldimirskaja houdt meestal een, soms twee eucharistievieringen per maand: de Goddelijke Liturgie. Gewoonlijk vieren we de Goddelijke Liturgie van Johannes Chrysostomus. De vaste priester van onze gemeenschap is Paul Brenninkmeijer.

 

In het tweede half jaar van 2022 vinden de volgende vieringen plaats. Deze planning geldt onder voorbehoud, afhankelijk van evt. nieuwe ontwikkelingen rond de coronapandemie.  Mochten er vanwege de pandemie wijzigingen optreden, dan kunt u dit tijdig lezen op deze website.


Zondag 21 augustus 

Goddelijke Liturgie, 10.30 uur


Zondag 18 september 
Goddelijke Liturgie, 10.30 uur


Zondag16 oktober 
Goddelijke Liturgie, 10.30 uur.
Tevens viering van de landelijke Pokrof-dag 

 

Zondag 20 november 
Goddelijke Liturgie, 10.30 uur
Voorafgaand aan de viering is er een iconenwijding


Zondag 18 december 
Goddelijke Liturgie, 10.30 uur


Maandag 26 december 
Tweede Kerstdag 
Goddelijke Liturgie, 10.30 uur