viering11

U bent van harte welkom om onze vieringen bij te wonen, of om eens rustig een kijkje te komen nemen.
Vanaf 10.15 uur kunt u binnenlopen in de kerk. De lector (lezer) is dan het Derde Uur uit het Byzantijns getijdengebed aan het zingen. De viering zelf begint om 10.30 uur.

Praktische informatie
Op de tafel bij de achterste kerkbanken kunt u een aantal dingen vinden:

  • In het Byzantijns Liturgikon, het kleine boekje, staan alle onderdelen van de Goddelijke Liturgie in het kort – en in volgorde – vermeld. Meestal met een beginregel in het kerk-Slavisch, daarna met de vertaling of toelichting in het Nederlands. Dit boekje na de viering s.v.p. weer terugleggen. Als u wilt kunt u het boekje ook kopen (à  € 2,50).
  • Op het losse liturgieblaadje staan de lezingen uit het epistel en evangelie van de dag uitgeschreven. Na afloop van de viering kunt u dit blaadje evt. mee naar huis nemen.
  • U kunt een kaarsje kopen om aan te steken en in een van de houders bij een ikoon te plaatsen.
  • U kunt een gebedsintentie schrijven: op briefjes kunt u de namen opschrijven van mensen voor wie u wilt bidden. Er zijn aparte briefjes voor de levenden en voor de overledenen. De namen zullen tijdens de viering allemaal worden opgelezen.
  • U kunt een prosfora kopen: deze broodjes verbeelden de gebedsintentie en worden tijdens de viering gedeeld.
  • U kunt een donatie doen in het mandje.

Vervolgens neemt u plaats waar u wilt.

Vaak gestelde vragen
In elke gemeenschap gelden een aantal geschreven en ongeschreven regels. Hieronder geven we antwoord op enkele van de meest gestelde vragen over de gang van zaken tijdens de viering.

Ik ben te laat, mag ik nog naar binnen?
Zoals in alle Byzantijnse kerken is er een ietwat losse sfeer. Hoewel de gelovigen op de belangrijke momenten vol aandacht en eerbied zijn, is er ook ruimte om iemand te begroeten, een kaarsje aan te steken, de iconen te vereren. Wie pas later kan komen of eerder moet vertrekken, is daar geheel vrij in.

Moet ik de hele dienst staan?
De basishouding van alle aanwezigen is eerbiedig. Sommige gelovigen drukken dat uit door de hele dienst te staan. Maar wie dat niet wil of niet kan, gaat gewoon in de kerkbank zitten. Op sommige momenten in de liturgie is het echter wel belangrijk om op te staan. Dat wordt aangegeven in het Liturgikon en door de acoliet.

Mag ik meezingen?
De Byzantijnse viering is een voortdurend gezongen dialoog tussen priester (en diaken), acoliet, zangers en lezer. De zang heeft bij ons geen begeleidende rol, maar is een onlosmakelijk onderdeel van de eredienst. Omdat veel gezangen in het kerk-Slavisch zijn, en omdat uitspraak en meerstemmige zang nauw luisteren, heeft het onze voorkeur dat de kerkgangers niet meezingen. (Wel is het voornemen om in 2017 in te voeren dat de gelovigen twee Nederlandse gezangen meezingen, nl. de Geloofsbelijdenis en het Onze vader).

Hoe sla ik een kruisje?
Bij de Byzantijnse dienst houdt met de duim, wijsvinger en middelvinger tegen elkaar. Daarmee bekruist men van boven-beneden-rechts-links.

Mag ik de communie ontvangen?
Deze vraag kunt u het best stellen aan een van de leden van onze gemeenschap als u een viering bezoekt. Als leidraad nemen we: iedereen die Christelijk is gedoopt, mag bij ons ter communie.

En hoe gaat de communie?
Alle gelovigen komen één voor één naar voren. U maakt een kleine buiging en zegt zacht uw naam tegen de priester. De priester zegt: “De dienaar/dienares Gods, [naam], neemt deel aan het kostbaar en heilig Lichaam en Bloed van onze Heer en God en Verlosser Jezus Christus, tot vergeving van zonden en eeuwig leven”. U ontvangt daarbij een deeltje van het heilig Brood in de mond.

Wat gebeurt er met de collecte?
De collecte tijdens de viering dient om de kosten van onze vieringen (ten minste gedeeltelijk) te dekken: kerkhuur, materiële kosten, e.d. Een enkele keer vindt tevens een deurcollecte plaats. De opbrengst hiervan is bestemd voor een goed doel dat wordt gekozen door de gemeenschap van de Johannes-Bernarduskerk.

Mag ik mee koffie drinken?
Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting met koffie en thee voor iedereen. Dit is voor ons een vanzelfsprekend vervolg op de liturgie. U bent dus van harte welkom!

Hoe lang duurt de viering?
Een gewone viering begint om 10.30 uur en duurt meestal tot 12 uur. We nemen ruim de tijd voor de Goddelijke Liturgie.
Wanneer er een litia wordt gehouden na de Liturgie, duurt de viering ca 15 minuten langer.

Heeft u andere vragen, dan kunt u gerust iemand aanspreken.