icoon pokrov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De landelijke dag van de Pokrof-gemeenschappen
wordt 16 oktober 2022 gehouden in Utrecht. De dag begint met de Goddelijke
Liturgie in de St. Johannes de Doper en Bernarduskerk (Oranje
Nassaulaan 2). Het koor, onder leiding van Dolf Bruinsma,
zal - zoals gebruikelijk - bestaan uit zangers uit het hele land.
Na de Goddelijke Liturgie is er een gezamenlijke lunch,
waarschijnlijk in een van de Van de Valk restaurants aan de rand
van Utrecht bij gebrek aan een geschikte gelegenheid dichterbij.
Zodra er meer zekerheid is over de lunchgelegenheid en de
precieze tijdstippen, ontvangt u een gedetailleerd
opgaveformulier.
De organisatie van deze dag berustbij George Bruinaars en Wim Zwanikken.

                                                                                       (geplaatst 20 febr. 2022)

 

Dankkaart Aagje Zeeman
De belangstelling tijdens de ziekte van Hans was overweldigend, de stroom kaarten met persoonlijke teksten bleef al die maanden bemoedigend. De reacties na het overlijden van Hans waren talrijk en warm, de gevoelens van deelneming werden overgebracht in woord en gebaar. De dankdienst voor het leven van Hans was een samenkomst in grote verbondenheid, het afscheid op weg naar én op de begraafplaats werd indrukwekkend. Nog steeds wordt Hans op zijn vaste plek op de Kerkbuurt gemist, de bezoeken en gezellige contacten door de jaren heen heeft Hans altijd zo gewaardeerd. Graag wil ik jullie allemaal, mede namens de familie Webbers en de familie Zeeman, oprecht hartelijk bedanken voor de warme kring die jullie om ons heen gevormd hebben.
Aagje Zeeman 23 juni 2021

In Memoriam Hans Webbers 
‘Johannes Adrianus Leonardus’, de geliefde van Aagje Zeeman, overleden op Goede Vrijdag 2 april 2021 in de leeftijd van 77 jaar

Het poliovirus ruïneerde zijn jonge jaren maar kreeg hem er niet onder. Toen Hans ermee besmet raakte werd hij bedlegerig. Dat was de manier waarop men toentertijd op kinderverlamming reageerde. Zulke kinderen werden zielig gevonden, was zijn ervaring. Hans heeft met recht en rede zich daar zijn leven lang tegen verzet. Want hij was niet zielig! Dat bleek wel toen hij dat kleine beetje kracht dat er in zijn verlamde benen was, wist aan te spreken. Hans leerde letterlijk weer op eigen benen staan ook al bleef zijn gang door het leven enigszins instabiel. Met de hem kenmerkende zelfspot en humor noemde hij zichzelf de pinguïn. Zo stond hij in het leven, ook toen staan letterlijk niet meer ging.

Hans was een gevoelig mens met een fijnbesnaard hart die er altijd was voor zijn kinderen. Dat kwam zo helder aan het licht toen hij in 2012 zijn zoon opwachtte die daar als pelgrim-wandelaar arriveerde op het plein voor de kathedraal van Santiago de Compostella. De gevoeligheid waarmee hij dat deed illustreerde de onvoorwaardelijke liefde van Hans voor zijn kinderen. Hij hield zo van dit soort verrassingen. Op zulke momenten verschenen er pretlichtjes in zijn ogen, zo genoot hij er van. Je kunt begrijpen dat Aagje liefde was beginnen op te vatten voor zo’n warm, openhartig en fijngevoelig mens toen ze elkaar in Amsterdam leerden kennen.

Met enige regelmaat deelden Hans samen met Aagje samen met ons brood en wijn als we het Heilig Avondmaal vierden. En ook al leefde Hans actief mee met de gemeenschap binnen de Rooms-Katholieke Kerk die de Byzantijnse liturgie vierden, steevast werden ook de kerkdiensten van onze gemeente beluisterd en bekeken. Het was daarom goed om samen met vader Paul Brenninkmeijer de dankdienst voor het leven van ‘Johannes Adrianus Leonardus’ te leiden. We deden daarmee recht aan de geloofsbeleving van Hans waar we veel van kunnen leren. Zijn eerbied voor de Here God, het leven uit de eeuwigheid en de werkelijkheid van de verrijzenis van Christus uit de dood, spraken tot mijn hart. En hopelijk voor velen met mij. Evengoed bleef dit alles niet abstract. Hans ging zijn pelgrimstocht door dit leven vergezeld met de Moeder Gods van Wladimir. Een icoon waar de vertrouwelijkheid en beschermende intimiteit van God uit spreekt. Daar leefde Hans bij, tot aan zijn laatste ademtocht, toen hij in vertrouwen op zijn Heer en Heiland opstond tot nieuw Leven, op Goede Vrijdag! SDG.

Ds. H.Z. Klink

 

Overlijdensbericht Hans Webbers

Op vrijdag 2 april 2021 is Hans Webbers overleden. Hans was, samen met zijn vrouw Aagje, jarenlang een trouwe deelnemer aan onze vieringen, vanaf het moment dat deze weer rolstoeltoegankelijk waren.  Hans was een zeer gelovig en altijd opgewekt persoon. Hij noemende zichzelf niet gehandicapt, maar iemand die leefde met een handicap. Wij zullen hem missen. Eeuwige gedachtenis! 

De afscheidsdienst vindt op 9 april in besloten kring plaats. 

 

Overlijdensbericht Joke van Kleinwee

Op 17 februari jl. is Joke van Kleinwee op 88-jarige leeftijd overleden in wooncentrum Voorhoeve in Utrecht. Joke was vanaf de beginjaren van Wladimirskaja een trouwe deelnemer aan al onze vieringen. Tot aan haar opname in het verpleeghuis zong zij als sopraan mee in het koor. Joke heeft samen met haar man Piet, die vorig jaar overleed, veel betekend voor onze gemeenschap.
Ze is op 23 februari in besloten kring begraven.
Eeuwige gedachtenis!

Overlijdensbericht Ben van den Brom

Op 11 februari jl. overleed Ben van den Brom in revalidatie-verpleeghuis Vrederust in Den Haag. Ben was een diepgelovig mens en daardoor een steun voor velen. Hij was een trouw koorlid van meerdere Byzantijnse gemeenschappen, waaronder zeer veel jaren van onze gemeenschap Wladimirskaja. Ook was Ben secretaris van de Landelijke Instelling Pokrof. 
De begrafenisviering vond plaats op 18 februari in de Antonius Abtkerk in Den Haag. Na de Eucharistieviering namen wij met een Litia afscheid van Ben. Eeuwige gedachtenis!

 

Terugblik 23 augustus

Op 23 augustus 2020 hadden we een zeer geslaagde bijeenkomst op het landgoed Rhijnauwen. Er waren 31 leden van onze gemeenschap aanwezig en ieder was verheugd elkaar na zo een lange tijd weer te kunnen zien en spreken. Vader Paul hield een toespraak met een gebed. Ook werd George Bruinaars in het zonnetje gezet vanwege zijn langdurige en essentiële bijdragen aan onze gemeenschap en aan het bestuur van Wladimirskaja.
Op de fotogalerij staan enkele foto's van de samenkomst. 

                                                                                                    (geplaatst 1 september)

Bijeenkomst 23 augustus 2020

We hebben elkaar al lang niet meer ontmoet vanwege het coronavirus. Ook de viering in augustus kan niet doorgaan. Daarom heeft het bestuur besloten om een samenkomst te organiseren in de buitenlucht.
Op zondag 23 augustus hebben we vanaf 14.00 uur een deel van het terras gereserveerd van de StayOkay in Bunnik. Het ligt prachtig in het bos Amelisweerd/Rhijnauwen langs de Kromme Rijn. De plek biedt voldoende ruimte om de 1,5-meter afstand in acht te nemen. Mocht het gaan regenen, dan kunnen we terecht in de grote kamer van het landgoed (ook met tafeltjes op 1,5 m afstand). Er zijn volop drankjes en hapjes te verkrijgen. Het bestuur biedt u het eerste kopje koffie/thee aan. 

                                             (geplaatst 21 juli 2020)

 

Overlijdensbericht 
Op maandag 20 april overleed Piet van Kleinwee in het verpleeghuis Hof van Batenstein in Vianen. Hij is 90 jaar geworden. Samen met zijn vrouw Joke was hij jarenlang nauw betrokken bij onze Utrechtse Byzantijnse Gemeenschap Wladimirskaja. Joke zong enthousiast in het koor. Helaas is ook Joke enkele jaren geleden opgenomen in een verpleeghuis. Piet is enkele jaren tot juli 2012 voorzitter van het bestuur van onze gemeenschap geweest. Als diaken was hij actief in de geloofsgemeenschap van de Johannes Bernarduskerk. Hij ging daar elke maand voor in vieringen voor de Surinaams-Antilliaanse gemeenschap. We hebben het aan Piet te danken dat wij als Byzantijnse gemeenschap in 2016 in deze Johannes- Bernarduskerk onze vieringen konden voortzetten toen dit in  de Antoniuskerk niet meer mogelijk was. Piet van Kleinwee had een bijzondere verering tot Maria. Toen hij vanwege zijn afnemende gezondheid zijn diakenambt moest neerleggen kreeg hij van de Johannes Bernardusgemeenschap een mooie Maria-icoon cadeau. Op vrijdag 24 april heeft in besloten kring voor hem de uitvaart en begrafenis plaats gevonden in de Johannes-Bernaduskerk.. Wij vertrouwen hem aan Christus en zijn Moeder toe, dat hij hen mag ontmoeten in de hemelse vrede. 

Afgelopen maandag 20 april is onze voorzitter Fons van Bosbeek begraven. Als bestuur hebben we bij hem thuis nog afscheid van hem kunnen nemen en het “Wetsnaja Pamjat” voor Fons kunnen zingen. Daarna is hij op St. Barbara begraven, waar vader Paul bij het graf een korte dienst heeft gedaan. 
Eeuwige gedachtenis!


Overlijdensbericht
Tot ons grote verdriet moeten wij u meedelen dat geheel plotseling, door een hartstilstand, is overleden
Fons van Bosbeek, voorzitter van het bestuur van onze gemeenschap Wladimirskaja.
Dit is gebeurd in zijn huis in Bunnik op dinsdagavond 14 april. Hij is door een van zijn kinderen de volgende morgen gevonden.
Vanwege de Covid-19 crisis heeft de begrafenis plaats in strikt besloten kring op maandag 20 april.

Fons is 81 jaar oud geworden. Hij was een diep gelovig katholiek en kerkelijk sterk betrokken. Vanaf zijn jeugd had hij een grote belangstelling voor de oecumenische toenadering tussen de kerken. Hij was vanaf 2015 lid van onze Utrechtse Byzantijnse gemeenschap na het overlijden van zijn vrouw Roos Ellen. Hij vond veel troost in de schoonheid van de Byzantijnse liturgie. Dit raakte hem ook heel sterk bij de vieringen in de abdij van Chevetogne waar hij een paar keer enige dagen heeft doorgebracht. 
Vanaf januari 2016 was hij voorzitter van het bestuur van onze gemeenschap. Hij had oog voor zorgvuldige regelingen en afspraken. Tegelijk toonde hij een warme menselijkheid. Goede onderlinge verhoudingen en een liefdevolle sfeer binnen onze gemeenschap gingen hem zeer ter harte. Ook vertegenwoordigde Fons onze gemeenschap bij het landelijk overleg van de Pokrof-gemeenschappen. Wij zullen hem heel erg missen en wensen zijn kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte bij dit grote verlies.

Namens het bestuur, 
Dorine Sweere, 
secretaris Wladimirskaja

(Geplaatst 16 april 2020)

 

Ziekenboeg
Zoals velen van ons weten heeft onze akoliet Hermann Sleeuwenhoek een dotterbehandeling ondergaan. Door de coronavirusuitbraak was deze behandeling uitgesteld en moest Hermann thuis met behulp van medicijnen afwachten totdat er in het UMC weer plaats was. Jan staat hem natuurlijk zoveel mogelijk bij, maar laat in deze geïsoleerde tijd wat van je horen, stuur een kaartje, bel of mail hem of ga onder zijn balkon een serenade brengen, dat zal hen goed doen.

(Geplaatst 23 maart 2020)