Archief

In dit archief zijn documenten opgenomen  van Jaarverslagen van de gemeenschap Wladimirskaja. Voor oudere documenten kunt u kontakt opnemen met de secretaris van het bestuur, Dorine Sweere, zie de rubriek Contact. 

archief12

Jaarverslagen

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2015

 

 

Fotogalerij

In deze fotogalerij zijn foto's opgenomen van gebeurtenissen in onze Gemeenschap. Als u foto's in uw bezit hebt die naar u mening een plaats in het archief zouden verdienen, neem dan contact op met de secretaris, Dorine Sweere.

viering6 klein

  Zondag na Hemelvaart 2023

Deze zondag werd bij onze gemeenschap de kaars aangestoken in de Lantaarn. Deze lantaarn heeft in het afgelopen jaar in bijna 80 Christelijke gemeenschappen in de stad Utrecht gebrand. Pastor Koos Smits licht de symboliek van de Lantaarn toe. 

IMG 2202

 

 

IMG 2201

 

 

 Pasen 2022. Voor het eerst na coronatijd hielden we weer als vanouds de Goddelijke Liturgie op Tweede Paasdag, met aan het eind de zegening van de paasgaven. Met dank aan de kosters Harm en Freek voor de aankleding van het altaar. De heerlijke Pascha was zoals altijd bereid door Marga, dit jaar geholpen door Maria. De bloemen zijn verzorgd door Sophie en Hermann; Freek bakte de prosfores voor de eerste keer. Vader Paul ging voor in de Liturgie, Iwan was diaken en Allard acoliet.

pasen 22 alt

 

 

pasen22 altaar

pascha222

 

Tweede Kerstdag 2020 was de laatste viering van de Goddelijke Liturgie waaraan Hermann Sleeuwenhoek meewerkte als acoliet. Vader Paul richt een kort dankwoord tot Hermann aan het eind van de viering.   (geplaatst 27 dec.)

hermann 26 12 20

 

Pasen 2020

Foto1 (FILEminimizer)

Vader Paul zegent de pascha die Marga en Hermann hebben bereid voor het koor, coronavirus of niet. 
(foto: Marga Dickhoff)

 

Parochiedag Utrechtse geloofsgemeenschappen 2019

 Informatiestand Wladimirskaja bij de parochiedag van alle Utrechtse geloofsgemeenschappen (10 november 2019)

Foto2 (FILEminimizer)

Afscheid Gerard van Kalken als dirigent

Foto4 (FILEminimizer) 

Pasen 2018

 (foto’s Marga Dickhoff)   Op 2 april hield Wladimirskaja de Paasviering.

Foto5 (FILEminimizer)

 

 

 

Foto7 (FILEminimizer)

  

60-jarig Jubileum 2017
Op 15 oktober 2017 vierde onze gemeenschap haar 60-jarig jubileum. Omdat deze dag samenviel met de landelijke Pokrofdag, waren ook veel leden van de andere byzantijnse gemeenschappen aanwezig. Foto9 (FILEminimizer)

 Foto13 (FILEminimizer)

Litia 2017
Op 15 januari 2017 is er na de Goddelijke Liturgie een litia ter nagedachtenis aan enkele overleden leden van onze gemeenschap.  

Foto18 (FILEminimizer) 

Foto19 (FILEminimizer)Iconenwijding 2016

Iconenwijding, voorafgaand aan de Goddelijke Liturgie, 18december 2016 (bron: Martinus Magazine, foto’s Madeleine Bogaerts) Foto20 (FILEminimizer)

 

Foto21 (FILEminimizer)

 Liturgie in de Johannes-Bernarduskerk 2016
 Op zondag 21 augustus 2016 viert onze gemeenschap voor de eerste keer de Goddelijke Liturgie in de Johannes-Bernarduskerk.

Foto24 (FILEminimizer)

 

Foto25 (FILEminimizer)

 

 

 

Foto27 (FILEminimizer)

 

Foto30 (FILEminimizer)

 

Liturgie in het Verzorgingshuis aan de Kanaalstraat 2015

In juni 2015 vieren we,  na 10 jaar, voor de laatste keer de Goddelijke Liturgie in het verzorgingshuis aan de Kanaalstraat.  Op YouTube staat een fotoreportage van deze viering. NB: de muziek wordt hier niet verzorgd door Wladimirskaja.
https://www.youtube.com/watch?v=CVxOXZTA-Qs

 

Koorleden gevraagd

De Wladimirskaja gemeenschap heeft een eigen koor, dat de voorgeschreven gezangen van alle vieringen zingt. In de Byzantijnse ritus neemt het koor een belangrijke, zelfs onmisbare plaats in: bij het voltrekken van de liturgie is er tussen priester en koor een voortdurende dialoog gaande.  Een vertrouwd voorbeeld hiervan is wanneer de priester een litanie (een reeks smeekbeden) bidt, waarop het koor hem steeds antwoordt met “Gospodi Pomiluj” (Heer ontferm U).

Gedurende de Goddelijke Liturgie zingt het koor circa 40 gezangen, volgens een vaste structuur.  Welke gezangen dat precies zijn, zal echter per viering verschillen. Bijvoorbeeld voor het “Otce naš” (Onze Vader) is er een keuze mogelijk uit zeer veel versies, omdat dit gezongen gebed door meerdere componisten is getoonzet, zoals bijv. door Rimsky-Korsakov, of Kedrov.  In de Byzantijnse liturgie wordt uitsluitend a capella gezongen, dus zonder instrumentale begeleiding.zingen5

Het Wladimirskaja-koor is een gemengd koor, dat bestaat uit 14 à 15 leden. Vrijwel alle gezangen worden vierstemmig gezongen, door sopranen, alten, tenoren en bassen. De meeste gezangen zijn in het kerk-Slavisch (op fonetische tekst), sommige gezangen zoals de Geloofsbelijdenis en het Onze vader worden ook wel in het Nederlands uitgevoerd.

Het koor zingt onder een vaste dirigent, Dolf Bruinsma. Hij maakt al vele jaren deel uit van onze gemeenschap.

Koorleden gezocht
Het koor van Wladimirskaja heet u graag als nieuw lid welkom! Om mee te komen zingen is geen koorervaring vereist en u hoeft ook niet persé noten te kunnen lezen. Dat laatste kunnen we u leren. 
Wat we wel van een nieuwe koorlid verwachten, is dat u genoeg toonvast bent, en vooral dat u  bereid bent om tijd te besteden aan het oefenen van de melodieën en aan de uitspraak van het kerk-Slavisch. Andere koorleden bieden daarbij zonodig hulp.
Het koor repeteert driemaal per maand op dinsdagavond van 19.30 – 21.30 uur; waarvan in ieder geval de twee dinsdagen voorafgaand aan de viering van Goddelijke Liturgie. De repetities worden gehouden in de Johannes-Bernardus kerk, zie de rubriek Bereikbaarheid.

Koorleden hoeven geen contributie te betalen.
Als u interesse hebt om koorlid te worden, raden we u aan om – naast de Liturgie ook – eerst een aantal repetities bij te wonen.  We hopen dat deze kennismaking dan wederzijds tot een positief vervolg kan leiden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dirigent Dolf Bruinsma of stuurt u een bericht via het contactformulier in de rubriek Contact.