De Wladimirskaja gemeenschap heeft een eigen koor, dat de voorgeschreven gezangen van alle vieringen zingt. In de Byzantijnse ritus neemt het koor een belangrijke, zelfs onmisbare plaats in: bij het voltrekken van de liturgie is er tussen priester en koor een voortdurende dialoog gaande.  Een vertrouwd voorbeeld hiervan is wanneer de priester een litanie (een reeks smeekbeden) bidt, waarop het koor hem steeds antwoordt met “Gospodi Pomiluj” (Heer ontferm U).

Gedurende de Goddelijke Liturgie zingt het koor circa 40 gezangen, volgens een vaste structuur.  Welke gezangen dat precies zijn, zal echter per viering verschillen. Bijvoorbeeld voor het “Otce naš” (Onze Vader) is er een keuze mogelijk uit zeer veel versies, omdat dit gezongen gebed door meerdere componisten is getoonzet, zoals bijv. door Rimsky-Korsakov, of Kedrov.  In de Byzantijnse liturgie wordt uitsluitend a capella gezongen, dus zonder instrumentale begeleiding.zingen5

Het Wladimirskaja-koor is een gemengd koor, dat bestaat uit 14 à 15 leden. Vrijwel alle gezangen worden vierstemmig gezongen, door sopranen, alten, tenoren en bassen. De meeste gezangen zijn in het kerk-Slavisch (op fonetische tekst), sommige gezangen zoals de Geloofsbelijdenis en het Onze vader worden ook wel in het Nederlands uitgevoerd.

Het koor zingt onder een vaste dirigent, Dolf Bruinsma. Hij maakt al vele jaren deel uit van onze gemeenschap.

Koorleden gezocht
Het koor van Wladimirskaja heet u graag als nieuw lid welkom! Om mee te komen zingen is geen koorervaring vereist en u hoeft ook niet persé noten te kunnen lezen. Dat laatste kunnen we u leren. 
Wat we wel van een nieuwe koorlid verwachten, is dat u genoeg toonvast bent, en vooral dat u  bereid bent om tijd te besteden aan het oefenen van de melodieën en aan de uitspraak van het kerk-Slavisch. Andere koorleden bieden daarbij zonodig hulp.
Het koor repeteert driemaal per maand op dinsdagavond van 19.30 – 21.30 uur; waarvan in ieder geval de twee dinsdagen voorafgaand aan de viering van Goddelijke Liturgie. De repetities worden gehouden in de Johannes-Bernardus kerk, zie de rubriek Bereikbaarheid.

Koorleden hoeven geen contributie te betalen.
Als u interesse hebt om koorlid te worden, raden we u aan om – naast de Liturgie ook – eerst een aantal repetities bij te wonen.  We hopen dat deze kennismaking dan wederzijds tot een positief vervolg kan leiden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dirigent Dolf Bruinsma of stuurt u een bericht via het contactformulier in de rubriek Contact.